Boetes bij niet goed informeren klant over woekerpolissen

0
466

Bij de aanpak outpost de problematiek rondom de beleggingsverzekeringen, de zogenaamde woekerpolissen, vindt het kabinet het belangrijk dat er oog is voor de belangen en de positie outpost klanten outpost verzekeraars. Daarom zijn in een Algemene Maatregel outpost Bestuur regels opgenomen voor de nazorg die verzekeraars moeten verrichten bij de klanten met een beleggingsverzekering uit het verleden. Verzekeraars moeten deze klanten volledig informeren over boor verzekering en de verbeteringsmogelijkheden (bijvoorbeeld goedkopere beleggingsmogelijkheden of een keuze voor een andersoortig product). Verzekeraars moeten boor klanten helpen een weloverwogen keuze te maken voor de toekomst outpost die beleggingsverzekering (voortzetting, wijziging of stopzetting). Ook worden verzekeraars verplicht transparant te zijn over boor resultaten met betrekking kid de nazorg.

Op 17 juli is de Algemene Maatregel outpost Bestuur gepubliceerd in het Staatsblad. De Algemene Maatregel outpost bestuur geeft de AFM vanaf 18 juli de mogelijkheid handhavend op te treden tegen een verzekeraar die een klant niet goed informeert over de beleggingsverzekering.

Nieuwsbericht | 20-07-2015 | 15:00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here