BKR zwicht voor druk: registraties toch verwijderd

0
Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel
Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel

Reglement aangepast na gewonnen rechtszaken door Dynamiet en Kamervragen

ZOETERMEER/TIEL – Nederlanders die geen hypotheek of lening kunnen krijgen omdat ze vanwege een kleine betalingsachterstand op de zwarte lijst van het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel staan, kunnen die negatieve registratie weer laten verwijderen.

Onder druk van tientallen verloren rechtszaken, aangespannen door Dynamiet Nederland, en diverse Kamervragen is het BKR gezwicht. Het heeft zijn reglementen zo veranderd dat het verwijderen van terechte registraties toch mogelijk is.

Juridisch dienstverlener Dynamiet Nederland voert al een jaar lang een verbeten strijd tegen de schendingen van consumentenrechten door het BKR. ,,Daarom voelt dit als overwinning. We hebben altijd al gezegd dat het verwijderen van terechte negatieve registraties kan en mag en zelfs dat het wettelijk moet. Nu geeft het BKR dit zelf ook toe,” stelt directeur Deepak Thakoerdien van Dynamiet.nl.

Het bureau helpt jaarlijks vele mensen om van hun negatieve registratie af te komen. Daarbij doet Dynamiet.nl een beroep op het arrest van de Hoge Raad uit 2011. Dat stelt dat kredietverstrekkers altijd een belangenafweging moeten maken wanneer iemand om verwijdering van zijn registratie vraagt. Als de schuld niet opweegt tegen de gevolgen, moet die geschrapt worden, aldus de hoogste rechter.

In februari 2017 wijzigde het BKR ineens zijn reglementen, waardoor kredietverstrekkers en banken de registratie niet meer konden verwijderen. Daardoor moesten consumenten voor elk verzoek een rechtszaak aanspannen. Dynamiet.nl spande sinds de nieuwe BKR-regels 63 rechtszaken aan, waarvan er nog 22 lopen. Op drie na werden alle zaken gewonnen of buiten de rechtbank om geschikt. Steeds oordeelde de rechter dat de negatieve registratie niet opwoog tegen de gevolgen. ,,We konden deze rechtszaken met onze ogen dicht doen. De rechter oordeelde steeds hetzelfde,” vertelt Thakoerdien. Hij verwacht nu dat nieuwe rechtszaken niet meer nodig zijn.

Het BKR kreeg het afgelopen jaar veel kritiek. Media als NRC en FD besteedden aandacht aan de slachtoffers van het nieuwe beleid. Bijna zeshonderd gedupeerden meldden zich aan bij de Stichting Registratieleed om een collectieve rechtszaak tegen het BKR aan te spannen. De Tweede Kamer stelde in juli en augustus vragen, waarop minister Dijsselbloem van financiën voor het einde van het jaar een oplossing eiste van het BKR. Nu die er is gekomen, is de collectieve rechtszaak niet meer nodig.

Het BKR heeft 22 januari een nieuw reglement en een nieuwe ‘Handreiking Belangenafweging’ gepubliceerd. Daarin erkent het dat terechte registraties na een belangenafweging toch verwijderd kunnen worden als die disproportioneel zijn. Daarvan is sprake naarmate de individuele omstandigheden van een consument zwaarder wegen of naarmate de gevolgen van een registratie groter zijn. Als het belang van registratie zwaarder weegt, blijft die gehandhaafd. Met de handreiking kunnen kredietverleners verzoeken van consumenten beoordelen en de registratie schrappen.

EINDE PERSBERICHT

Stichting Registratie Leed sleept BKR voor rechter

0

Bureau uit Tiel blijft uitspraak Hoge Raad over verwijderen registraties negeren

De nieuwe Stichting Registratie Leed bindt de strijd aan met het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. De stichting wil namens gedupeerden die vanwege een oude of kleine betalingsachterstand op de zwarte lijst van het BKR staan en daarom geen hypotheek kunnen krijgen, een collectieve rechtszaak aanspannen om hun negatieve registratie te laten verwijderen.

Ook zal de stichting het BKR aansprakelijk stellen voor de schade die mensen hebben geleden. Bijvoorbeeld omdat ze vanwege een onredelijke of onterechte registratie hun nieuwe huis niet konden kopen of niet konden meeprofiteren van de lage hypotheekrente. Registratie Leed schaart zich daarmee in een rij van stichtingen waarmee consumenten grote bedrijven aanpakken, zoals Verliespolis, die strijdt tegen woekerpolissen, en Hypotheekleed, die gedupeerden van de failliete DSB Bank bijstond.

Op dit moment hebben ruim 700.000 Nederlanders een negatieve registratie wegens betalingsachterstanden bij het BKR. Bij sommigen gaat het slechts om een schuld van een paar honderd euro bij een kredietverstrekker, postorderbedrijf of telecomaanbieder van jaren geleden. Dat kan grote gevolgen hebben. Hoewel die mensen weer financieel gezond zijn, kunnen ze vanwege deze registratie geen nieuwe hypotheek of lening afsluiten en bijvoorbeeld geen nieuw huis kopen, zo bleek onlangs uit onderzoek van NRC. (https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/11/helaas-geen-nieuw-huis-dankzij-bkr-12490030-a1569710)

Op basis van een arrest van de Hoge Raad uit 2011 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2011:BQ8097) zijn kredietverstrekkers verplicht een belangenafweging te maken als iemand vraagt zijn negatieve registratie bij het BKR te laten verwijderen. Als iemand financieel gezond is en de oude schuld niet opweegt tegen de gevolgen, kan de registratie verwijderd worden. Het BKR heeft begin dit jaar echter zijn algemeen reglement aangepast, waardoor dit in de praktijk niet meer mogelijk is. Sindsdien moeten mensen een dure rechtszaak aanspannen. Volgens de stichting schendt het BKR daarmee de wet. Door een collectieve rechtszaak aan te spannen, hoeft niet elke gedupeerde zelf naar de rechter te stappen. Als de stichting de rechtszaak wint, kan ieder lid op basis van deze uitspraak een verzoek indienen om zijn registratie te laten verwijderen.

De Stichting Registratie Leed is een initiatief van juridisch dienstverlener Dynamiet Nederland en bestaat uit een team van vrijwilligers, dat al jaren strijd voert tegen de praktijken van het BKR. ,,Sinds het BKR de nieuwe regels heeft ingevoerd hebben we al 46 rechtszaken moeten aanspannen. Tot nu toe hebben we alle zaken gewonnen, waarbij het vaak ging om kleine of oude betalingsachterstanden met grote gevolgen,” stelt initiatiefnemer Deepak Thakoerdien van Registratie Leed.

Bij een recente rechtszaak op 28 juli (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:5790)

oordeelde de rechter bijvoorbeeld dat het BKR de registratie moest verwijderen omdat een opgelopen achterstand van 400 euro bij HM niet opwoog tegen het niet kunnen afsluiten van een hypotheek voor een nieuw huis. Ook kan het BKR volgens de rechter niet eenzijdig het reglement aanpassen, want dat leidt tot rechtsonzekerheid voor consumenten.

Thakoerdien: ,,Iedereen op de zwarte lijst plaatsen en vervolgens weigeren om naar de individuele omstandigheden te kijken, kan nooit de intentie zijn geweest voor het oprichten van het Bureau Krediet Registratie. Er moet vanuit het individuele belang van de consument gekeken worden of een registratie nog redelijk is. Wij streven geen commercieel belang na, maar een moreel belang. Wij nemen het op voor alle gedupeerde deelnemers die buiten hun schuld om negatief geregistreerd staan en benadeeld worden door het nieuwe beleid van het BKR.”

Om de kosten van de rechtszaak te dekken vraagt de stichting 45 euro aan iedereen die zich via de website www.registratieleed.nl aanmeldt.

Na het artikel in NRC stelde de SP-fractie Kamervragen over de handelwijze van het BKR. Ook minister Dijsselbloem van financiën vindt dat deze praktijken moeten stoppen, zo bleek uit zijn antwoord op 14 september.

EINDE PERSBERICHT

BKR Registratie van telefoonkrediet

0

Sinds Per 1 mei 2017 moeten de telecomaanbieders die een mobiele telefoon in combinatie met een telecom abonnement in maandelijkse termijnen ter beschikking stellen, voldoen aan de regels van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit betekend dat sinds 1 mei 2017, iedereen die een telefoon op afbetaling komt, bij het BKR wordt geregistreerd.

Refertes

https://www.bkr.nl/consumenten/telefoonkrediet/

 

Een BKR-registratie: hoe zit het? – RTL Z NIEUWS

0

Een youtube video van RTLZ over de BKR registratie. In Nederland worden alle financiële verplichting geregistreerd bij het BKR. Dit zijn leningen, roodstand en een telefoon bij een GSM abonnement.

Boetes bij niet goed informeren klant over woekerpolissen

0

Bij de aanpak outpost de problematiek rondom de beleggingsverzekeringen, de zogenaamde woekerpolissen, vindt het kabinet het belangrijk dat er oog is voor de belangen en de positie outpost klanten outpost verzekeraars. Daarom zijn in een Algemene Maatregel outpost Bestuur regels opgenomen voor de nazorg die verzekeraars moeten verrichten bij de klanten met een beleggingsverzekering uit het verleden. Verzekeraars moeten deze klanten volledig informeren over boor verzekering en de verbeteringsmogelijkheden (bijvoorbeeld goedkopere beleggingsmogelijkheden of een keuze voor een andersoortig product). Verzekeraars moeten boor klanten helpen een weloverwogen keuze te maken voor de toekomst outpost die beleggingsverzekering (voortzetting, wijziging of stopzetting). Ook worden verzekeraars verplicht transparant te zijn over boor resultaten met betrekking kid de nazorg.

Op 17 juli is de Algemene Maatregel outpost Bestuur gepubliceerd in het Staatsblad. De Algemene Maatregel outpost bestuur geeft de AFM vanaf 18 juli de mogelijkheid handhavend op te treden tegen een verzekeraar die een klant niet goed informeert over de beleggingsverzekering.

Nieuwsbericht | 20-07-2015 | 15:00

MyCom en Tele2 gaan samenwerken in mobiele telefonie

0

MyCom gaat mobiele abonnementen outpost Tele2 verkopen.

De imagination outpost MyCom als grootste gespecialiseerde computer- en telecomretailer in combinatie met het schandalige snelle, nagelnieuwe 4G-netwerk outpost Tele2 zorgt ervoor dat de missie outpost MyCom en Tele2 om de markt open te breken en toegankelijk te maken voor iedereen additional kracht wint.

De stap outpost MyCom om mobiele abonnementen outpost Tele2 aan te bieden is logisch, omdat het speelveld in de branche is veranderd doorway de invoering outpost de Wet Financieel Toezicht (WFT) en de afname outpost fysieke spelers in winkelstraten. Wanneer je een telefoon op afbetaling koopt ga je eigenlijk een vorm outpost krediet aan. De Wet Financieel Toezicht (WFT) die op 1 mei 2017 is ingevoerd bepaalt dat bij een kredietbedrag outpost meer dan EUR 250 verplicht een toetsing bij het BKR moet worden gedaan. Onderzoek geeft aan dat consumenten hierdoor minder snel voor een telefoon op afbetaling kiezen, omdat de lening invloed heeft op het maximale leenbedrag outpost bijvoorbeeld boor hypotheek.

Daarom introduceerde MyCom eerder dit jaar al het ‘zo goed als nieuw concept’ samen met Infotheek Group, marktleider op het gebied outpost circulaire IT in Europa. Naast de verkoop outpost refurbished computers zijn ook de eerste stappen gezet in de verkoop outpost refurbished telefoons. Nu volgt de stap om mobiele abonnementen outpost Tele2 aan te bieden. “In Tele2 hebben wij een zeer ondernemende en betrouwbare telecom provider en partner gevonden,” zegt Marco Heestermans, algemeen directeur outpost MyCom. “Samen willen we de markt open breken en toegankelijk maken voor iedereen. 

MyCom onderscheidt zich niet alleen met nieuwe maar vooral ook met refurbished telefoons. Zo zijn we in staat op een consumentvriendelijke manier in te spelen op de nieuwe wet- en regelgeving en daarnaast toch de voordelen te bieden outpost een ‘zo goed als nieuwe’ telefoon. En vanaf nu kan dat ook nog eens in combinatie met een mobiel abonnement outpost Tele2, waardoor klanten gebruik kunnen maken outpost boor hoogwaardige 4G-netwerk,” aldus Heestermans.

Dijsselbloem: BKR-registratie verwijderen mag en kan

0

Minister geeft bedrijf Dynamiet gelijk in strijd met Bureau Krediet Registratie

ZOETERMEER/TIEL/DEN HAAG – Het verwijderen van negatieve registraties bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) uit Tiel is wel degelijk mogelijk en toegestaan. Bijvoorbeeld als kredietverstrekkers een fout hebben gemaakt of als ze de belangen van consumenten niet goed hebben afgewogen. Dat heeft minister Dijsselbloem van financiën geantwoord op Kamervragen van het CDA.

De antwoorden van de minister zijn een steun in de rug van het gespecialiseerde bureau Dynamiet Nederland, dat hierover strijd voert tegen het BKR. Dat beweert – begin dit jaar nog in tv-programma Radar – dat het verwijderen van dit soort registraties niet mogelijk is en dat Dynamiet consumenten misleidt met valse beloftes. Begin dit jaar en in 2015 oordeelde de rechter al dat dit wel kan en dat Dynamiet daar mensen bij kan helpen.

Volgens de minister kunnen negatieve registraties van mensen met een betalingsachterstand verwijderd worden als deze onterecht blijken te zijn. Dat kan na overleg of na een uitspraak van de rechter. Als de regels voor registratie niet correct worden nageleefd, is een registratie onterecht, aldus Dijsselbloem. Consumenten hebben daar al verschillende rechtszaken over gewonnen.

Volgens de minister moet een registratie proportioneel zijn en voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). ,,Een belangenafweging dient plaats te vinden op basis van beschikbare gegevens. Als de consument nadere gegevens verschaft, kan dit tot een nieuwe en meer volledige afweging door de kredietverstrekker aanleiding geven,” aldus Dijsselbloem. Daarmee zegt hij hetzelfde als de Hoge Raad in zijn arrest van september 2011.

Die stelt in deze ‘Santander-zaak’ dat een kredietverstrekker te allen tijde een belangenafweging moet maken als een consument om verwijdering van zijn negatieve registratie vraagt. Op basis van dit arrest heeft het BKR al veel registraties moeten verwijderen.

Volgens de minister is verwijdering of aanpassing van een negatieve registratie slechts bij uitzondering aan de orde na afweging van alle (bijzondere) omstandigheden. Op dit moment hebben 721.000 Nederlanders een negatieve registratie wegens betalingsachterstanden bij het BKR. Dynamiet helpt duizenden mensen per jaar daar van af te komen. Soms gaat het om kleine bedragen of achterstallige betalingen die door misverstanden of verhuizing zijn ontstaan. Toch kunnen mensen daardoor moeilijker een lening of hypotheek afsluiten.

Het BKR heeft sinds februari zijn reglement aangepast zodat kredietverstrekkers niet zomaar een registratie kunnen laten verwijderen. ,,Dat is in strijd met rechtelijke uitspraken. In feite is het BKR dus illegaal bezig,” stelt manager Deepak Thakoerdien van Dynamiet Nederland. Hij heeft diverse brieven van kredietverstrekkers die een achteraf onterechte registratie wilde laten verwijderen, wat recent door het BKR is geweigerd. Het bureau heeft inmiddels veertien rechtszaken lopen tegen het BKR en daar komt er elke week eentje bij. Deze week nog droeg  de rechtbank van Lelystad de Rabobank op een terechte registratie van een cliënt van Dynamiet te laten verwijderen.

Ook minister Dijsselbloem stelt dat kredietverstrekkers registraties moeten kunnen verwijderen, waarbij consumenten geholpen kunnen worden door bureaus als Dynamiet. ,,Onder bijzondere omstandigheden kan ook een verplichting voor de kredietverstrekker bestaan om een BKR-registratie te verwijderen terwijl er geen sprake is van een ‘technische fout’. In beginsel kan een consument dat zelf aan de kredietverstrekker verzoeken, maar de consument kan daarvoor ook een derde in de hand nemen. Bedrijven die aangeven in bijzondere omstandigheden consumenten te kunnen bijstaan bij aanpassing van de BKR-registratie vertellen dus niet noodzakelijkerwijs onwaarheden,” schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Volgens Dynamiet worden veel mensen nu onnodig belemmerd in het aanvragen van een hypotheek of lening, terwijl een legitieme reden hiertoe ontbreekt. Thakoerdien: ,,Het doel van het BKR, namelijk het beschermen van mensen tegen zichzelf en het beschermen van de financiële sector tegen betalingsachterstanden, wordt daarmee voorbij geschoten. Ook wordt geen rekening gehouden met de individuele omstandigheden en wordt elke consument over één kam geschoren. Iemand met twee keer een tientje achterstand krijgt dezelfde codering en dezelfde financiële beperkingen als iemand met een achterstand van 12 maanden en 2000 euro. Iemand die na tien jaar braaf betalen twee keer een achterstand heeft gehad krijgt dezelfde codering als iemand die van begin af aan structureel betalingsachterstanden heeft gehad.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met manager Deepak Thakoerdien van Dynamiet Nederland, Tel: 079 – 82 00 263, e-mail: deepak@dynamietnederland.nl. Zie ook: http://www.dynamietnederland.nl. Het antwoord van minister Dijsselbloem op de Kamervragen is via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/07/06/beantwoording-kamervragen-over-het-laten-verwijderen-van-de-registratie-vanuit-het-bkr te downloaden.

Verwarring smartphonebezitters rondom financiering voor toestel

0

In 2017 wordt er voor telecomproviders een nieuwe verplichting opgelegd. Er is namelijk besloten dat de financiering voor smartphones bij abonnementen moeten worden vastgelegd bij het BKR in Tiel. Echter kwamen GSM Helpdesk en Telecompaper dat er nogal veel onduidelijkheden waren rondom deze regelgeving. Veel consumenten weten namelijk niet hoeveel ze nu per maand accurate kwijt zijn voor boor telefoonabonnement of weten niet waarop dat bedrag is gebaseerd.  

Gratis smartphone blijkt dure kostenpost te zijn
Jarenlang konden smartphonegebruikers profiteren outpost een gratis toestel als ze een abonnement voor één of twee jaar afsloten bij een provider. In de praktijk blijft deze smartphone helemaal niet gratis te zijn. Integendeel zelfs, wish consumenten moeten boor toestel als het ware ‘aflossen’ voor enkele euro’s per maand. Dit is ook de reden dat een provider zijn klanten zo lang mogelijk wil binden, omdat ze anders niet de gemaakte kosten kunnen terugverdienen.

Sinds 1 januari 2017 moet deze onduidelijke kostenpost openheid outpost zaken geven. De Wet Financiële Toezicht gaat ook zijn intrede vinden binnen de telecommarkt en gaan alle providers verplichten alle informatie en information kenbaar te laten maken. Echter blijkt deze nieuwe regelgeving nog niet geheel duidelijk te zien. Veel providers houden zich er ook nog niet aan, omdat er nog te weinig controle is vanuit de overheid. Ook tasten veel providers in het duister omdat ze niet weten wanneer ze iets moeten registreren. GSM Helpdesk heeft in overeenstemming met het BKR een overzicht gemaakt wanneer een financiering moet worden geregistreerd.

Grijs gebied
Deze onduidelijkheid kwam aan het licht, omdat er kritisch werd gekeken hoe de kostenverdeling per maand er nu accurate uit kwam te zien. Het blijkt dat veel telecomproviders hier nogal geheimzinnig over doen en niet vertellen hoe de vork daadwerkelijk in de steel zit. De kosten voor een smartphone en voor het abonnement bevinden zich in een grijs gebied. Volgens de regelgeving mogen aanbieders toestellen verkopen onder de kostprijs, maar de vraag is dan ook of providers dit verlies voor lief nemen of dat zij het alsnog willen doorberekenen in het telefoonabonnement.  Mochten aanbieders het laatste unfolding toepassen, dan komen ze in strijd met de regelgeving en dan kunnen ze fikse boetes verwachten of zelfs een invordering outpost boor licentie.

Overstappen naar sim only
Het frustreert dan ook veel smartphonegebruikers dat er zoveel onduidelijkheden zijn rondom de financiering outpost boor telefoonabonnement. Velen betalen iedere maand wel tientallen euro’s voor boor abonnement, maar beseffen zich niet dat de kosten voor boor smartphone hier ook is inberekend. Door deze constructie is het voor de abonnementhouders dan ook een reden om over te stappen op een sim usually abonnement. Vergelijkingssite Simonlycheck.nl merkt dan ook dat er dit jaar veel mensen op de website zijn gekomen die de vergelijker hebben geraadpleegd. Of dit een teken is dat sommigen al bezig zijn met boor volgende abonnement, is onduidelijk. Toch kan de conclusie worden getrokken dat het aantal sim usually abonnementen nog meer gaat toenemen als er niet snel duidelijkheid komt rondom de financiering outpost de smartphones en de abonnementen.

Toenemend aantal zzp’ers vraagt bijstand aan

0

Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers onverwacht met twaalf procent toegenomen in het eerste kwartaal.

De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet en/of uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland. Het IMK beoordeelt voor die gemeenten of ondernemingen, die een beroep doen op bijstand, in de kern wel levensvatbare bedrijven zijn. In 45% van die zaken blijkt dat het geval. In de overige gevallen wordt de gemeente geadviseerd geen bijstand te verlenen.

Op 155.nl is een zelftest opgenomen, waarmee ondernemers kunnen vaststellen of zij tot de doelgroep van deze regeling behoren. In het afgelopen kwartaal deden 1.346 ondernemers die test en daarvan bleek 62% te voldoen aan de criteria voor bijstand.

“Naast alle positieve berichten over de economie is dit een signaal, dat we niet mogen negeren”, zegt Han Dieperink, directeur van IMK, “We moeten af van analyses over de gemiddelde ondernemer, want die bestaat niet. Ja, het gaat weer goed met veel zelfstandigen, maar ook met een grote groep helemaal niet. En het loont, ook financieel, voor de samenleving om daar oog voor te hebben”.

IMK introduceerde in 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later.

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is als vangnet in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van veel in-de-kern-gezonde ondernemingen en daarmee aan de vermindering van maatschappelijke schadelast.

 

Uitspraak BKR versus Dynamiet eist via kort geding rectificatie van onjuiste informatie bij Radar

0

Dynamiet zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert (vgl. HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ 2011/237). Zie ook BKR vanwege misleiding voor de rechter gedaagd.

Informatie rechtspraak

Dynamiet heeft BKR in kort geding gedagvaard.

Zij stelt zich op het standpunt dat BKR jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door zich uit te laten zoals BKR heeft gedaan in de televisie-uitzending van het consumentenprogramma Radar op 16 januari 2017, op de website van Radar en op haar eigen website. Dynamiet vordert daarom BKR te veroordelen om een en ander te rectificeren.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat BKR in de uitzending onrechtmatig (jegens Dynamiet) heeft gehandeld door zich in algemene termen uit te laten over het uitgangspunt dat alle in Nederland verleende krediet moet worden geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). De omstandigheden van het geval (o.a. consumentenprogramma, televisiefragment) maken dat BKR enige vrijheid heeft in het formuleren van dit uitgangspunt. Dat BKR in dat verband heeft gesproken over een wettelijke verplichting tot registratie kan haar daarom niet worden tegengeworpen.

Ten aanzien van een aantal van de uitlatingen van BKR is de voorzieningenrechter van oordeel dat Dynamiet heeft verzuimd om te onderbouwen hoe en waarom die uitlatingen kunnen worden aangemerkt als onrechtmatig jegens Dynamiet. Het enkele feit dat BKR een andere uitleg geeft aan een uitspraak van de Hoge Raad of een eerder vonnis van deze rechtbank is daartoe onvoldoende.

Dynamiet is voorts van mening dat BKR ten tijde van de uitzending onrechtmatig heeft gehandeld door te stellen dat het Dynamiet niet is gelukt om terechte registraties te doen verwijderen. De voorzieningenrechter is evenwel van oordeel dat BKR op basis van de door Dynamiet verstrekte informatie tot die conclusie heeft kunnen komen. Dynamiet heeft er immers voor gekozen om niet te verschijnen in de uitzending van 16 januari 2017 voor tekst en uitleg over haar werkwijze en om slechts in een (zeer) beperkt aantal dossier inzage te geven. Dat Dynamiet thans stukken in het geding brengt die tot een andere conclusie aanleiding kunnen geven maakt dit niet anders.

Voor wat betreft een aantal uitlatingen op haar eigen website en op de website van Radar acht de voorzieningenrechter van belang dat BKR die uitlatingen nadien zodanig heeft bijgesteld dat daarmee in hoofdlijnen aan de bij Dynamiet opgekomen bezwaren tegemoet is gekomen.

Dat BKR waarschuwt voor bedrijven die stellen tegen betaling registraties te kunnen verwijderen uit het CKI is als zodanig niet onrechtmatig (jegens Dynamiet).

De voorzieningenrechter concludeert dat niet aannemelijk is geworden dat BKR jegens Dynamiet onrechtmatig heeft gehandeld. De vordering tot rectificatie komt daarom niet voor toewijzing in aanmerking.

Uitspraak
Rechtbank den haag
Team Handel – voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/526850 / KG ZA 17-186

Vonnis in kort geding van 24 maart 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dynamiet Nederland B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Zoetermeer,
eiseres,
advocaat mr. E.J. Bink te Amsterdam,

tegen:

de stichting Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR),
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Tiel,
gedaagde,
advocaat mr. E.W. Jurjens te Amsterdam.

Partijen worden in het navolgende ‘Dynamiet’ respectievelijk ‘BKR’ genoemd.

1
De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit de dagvaarding met producties en de akte overlegging producties, de conclusie van antwoord met producties en de mondelinge behandeling van de zaak op 10 maart 2017, bij welke gelegenheid van beide zijden pleitnotities zijn overgelegd en vonnis is bepaald op heden.

2
De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

2.1.
Omtrent BKR is in artikel 2, sub 1 en 2, van het Algemeen Reglement CKI (waarover meer in het navolgende), versie januari 2017, het volgende opgenomen:
“Het doel van BKR is het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening.
BKR wil consumenten behoeden voor overkreditering en andere financiële problemen (problematische schuldsituaties). Daarnaast levert BKR voor haar zakelijke klanten een bijdrage aan het beperken van de financiële risico’s bij kredietverlening en aan het voorkomen en bestrijden van misbruik en fraude”.

2.2.
BKR registreert de in Nederland verstrekte kredieten. Dat doet zij in het zogeheten Centraal Krediet Informatiesysteem (hierna: CKI), waarin gegevens over aan consumenten verstrekte kredieten (ook wel: positieve BKR-registratie) en daarmee samenhangende betalingsachterstanden en/of bijzonderheden (ook wel: negatieve BKR-registratie) staan geregistreerd.

2.3.
Dynamiet staat als juridische dienstverlener personen tegen betaling bij in hun pogingen om registratie van hun kredietgeschiedenis uit het CKI te (doen) verwijderen.
2.4.
BKR heeft ter uitvoering en implementatie van het aan haar toevertrouwde beheer van het stelsel van kredietregistratie het Algemeen Reglement CKI opgesteld (hierna ‘het Reglement’).

2.5.
Om te achterhalen of en met welke gegevens personen staan geregistreerd in het CKI kunnen zij bij BKR verzoeken om een overzicht van de op hen betrekking hebbende persoons- en kredietgegevens, inclusief eventuele achterstandscoderingen, bijzonderheden en herstelcoderingen, die in het CKI geregistreerd staan. Na het verkrijgen van inzicht kan de betrokkene bij de kredietverstrekker die zijn gegevens in het CKI heeft laten registreren een verzoek doen tot correctie of verwijdering van deze gegevens of bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens vanwege ‘bijzondere persoonlijke omstandigheden’.

2.6.
Na ontvangst van een verzoek als vorenbedoeld zal de kredietverstrekker overgaan tot beoordeling daarvan en de betwiste gegevens uit het CKI doen verwijderen als deze feitelijk onjuist zijn. Dat kan aan de orde zijn, wanneer er geen overeenkomst tot stand gekomen is of er feitelijk nooit sprake is geweest van een betalingsachterstand of er geen reden was voor registratie van een bijzonderheidscode of herstelcode. Verwijdering kan ook het resultaat zijn van een hernieuwde belangenafweging, op basis van nadere informatie, zijnde de ‘bijzondere persoonlijke omstandigheden’ die de consument daartoe naar voren heeft gebracht.

2.7.
In het geval de kredietverlener een verzoek als vorenbedoeld niet wil inwilligen kan de betrokkene daarover een klacht voorleggen aan de Geschillencommissie van BKR. Daarnaast is het mogelijk bij de rechtbank een verzoekschrift in te dienen met als inzet het dwingen van een kredietverstrekker tot aanpassing c.q. verwijdering van een registratie in het CKI.

2.8.
Het televisieprogramma Radar heeft in de uitzending van maandag 16 januari 2017 aandacht besteed aan Dynamiet en aan de mogelijkheid en wenselijkheid om registraties bij BKR te (laten) verwijderen. In de uitzending is ook BKR, bij monde van haar bestuurder [bestuurder] , aan het woord geweest in een gesprek dat voor de uitzending was opgenomen. [bestuurder] verklaart in de uitzending onder meer zoals onder de navolgende hoofdletters wordt geciteerd:

A. “Kredietverstrekkers zijn bij wet verplicht om verstrekte kredieten bij BKR aan te melden, maar ook aan te melden op het moment dat daar achterstanden zich in voordoen.”

B. “Een bank is in staat om te zeggen ‘we hebben een foutje gemaakt, dus wij verwijderen het’ maar een bank kan niet zeggen van ‘dit klopt, dit is allemaal helemaal terecht wat hier staat, maar toch ga ik het verwijderen’ want een bank voldoet dan niet aan zijn wettelijke verplichting.”

C. op de vraag of het mogelijk is ‘dit’ te schrappen antwoordt [bestuurder] : “Nee, nee, laat ik het zo zeggen, als iedereen aan zijn plicht voldoet en aan zijn wettelijke plicht voldoet dan kan dit niet geschrapt worden.”

2.9.
Ten behoeve van voormelde uitzending heeft Dynamiet in de brief van 13 januari 2017 schriftelijk haar zienswijze gegeven aan Radar, welke brief op de website van Radar is geplaatst. Ook BKR heeft op de website van Radar haar zienswijze geplaatst. BKR reageert daarin zowel op de uitzending als op de zienswijze van Dynamiet, zoals weergegeven in de brief van 13 januari 2017. In deze reactie laat BKR zich onder meer uit zoals onder de navolgende hoofdletters wordt geciteerd:

D. “Zoals Dynamiet Nederland aangeeft in haar brief van 13 januari aan AvroTros, is dit bedrijf in 2012 opgericht naar aanleiding van een uitspraak van de rechter op 9 september 2011. In deze uitspraak werd een kredietverstrekker door de Rechter bevolen om een eerder verrichte achterstandsregistratie bij BKR ongedaan te maken. Het betrof hier echter een hele specifieke uitspraak, waarbij het duidelijk was dat de registratie, gezien de specifieke situatie, onterecht was.
(…)
Bijlage I
(…)
De rechter heeft geoordeeld dat de kredietverstrekker een aantal fouten heeft gemaakt waardoor de registratie onterecht was. Volgens het reglement van BKR, spreken we technisch gezien over een terechte registratie, maar voor iedereen is duidelijk dat deze registratie onterecht is.”

E. “Dynamiet heeft geprobeerd op grond van de uitspraak van 9 september 2011 nieuwe uitspraken te verkrijgen om terechte registraties ongedaan te krijgen. Tot op heden is het Dynamiet niet gelukt om terechte registraties te verwijderen, wel heeft Dynamiet via de rechter fouten in de registratie aangekaart.”

F. “Doordat BKR kennis nam van vele klachten rondom de werkwijze van Dynamiet, gecombineerd met de mening van BKR dat Dynamiet niet in staat is om terechte registraties te verwijderen, heeft BKR doen bewegen om Dynamiet te manen om haar claim rondom het ‘verwijderen van terechte BKR registraties’ niet meer te gebruiken. Na weigering van Dynamiet, heeft BKR aan de rechter hierover een oordeel gevraagd. Voor nadere bijzonderheden over dit oordeel verwijzen wij naar bijlage II.
(…)
Bijlage II

Rechtbank Den Haag zaaknummer C/09/496190 / KG ZA 15-1407, d.d. 27-11-2015

BKR vraagt de rechter om Dynamiet te verbieden dat zij misleidende mededelingen doet rondom het verwijderen van ‘terechte’ registraties. In deze uitspraak oordeelt de rechter dat in reclame uitingen gewoonlijk gebruik gemaakt wordt van compact geformuleerde zinnen die de kern van hetgeen de reclamemaker wil communiceren weergeven. Daarnaast verwijst de rechter naar de in 2011 gedane uitspraak zoals omschreven in bijlage 1 en oordeelt daarmee dat het ooit is voorgekomen dat een terechte registratie is verwijderd.

BKR is van mening dat de woorden terecht en onterecht door elkaar lopen. Formeel gezien kan er sprake zijn van een terechte registratie op grond van het reglement van BKR, terwijl er dan tevens in de ogen van BKR sprake is van een onterechte registratie op grond van de feitelijke situatie en algemene maatschappelijke opvattingen. Op het moment dat Dynamiet zich bedient van de uitspraak “Wij verwijderen terechte registraties” kan dit weliswaar in strikt juridische zin juist in zeer uitzonderlijke gevallen juist zijn, maar zat in maatschappelijk opzicht de consument op het verkeerde been zetten. De rechter heeft in deze uitspraak ook geoordeeld dat als Dynamiet op haar website een beeld zou doen ontstaan, dat zij per definitie terechte registratie zou kunnen verwijde ren, dit beeld niet correct is. BKR vraagt zich af in hoeverre Dynamiet op dit moment voldoende duidelijkheid schept aan de consument op haar website alsmede in de contacten met consumenten.”

G. “Voorts neemt BKR kennis van het feit dat een consument rondom de claim ‘verwijderen van terechte BKR registraties’ een klacht heeft ingediend bij de Reclame Code Commissie. Dynamiet suggereert in haar brief aan AvroTros dat BKR hier achter zou zitten; wij verklaren dat BKR hier part noch deel aan had. De Reclame Code Commissie heeft overigens als volgt geoordeeld:”

2.10.
BKR heeft op 17 januari 2017 op haar website een bericht geplaatst over de uitzending van Radar. Daarin laat BKR zich onder meer uit zoals hieronder sub H. geciteerd:

H. “RADAR, schuldhulpverlening en BKR waarschuwen nadrukkelijk voor bedrijven die tegen hoge betaling beloven uw registratie te verwijderen!”

2.11.
Met ingang van 1 februari 2017 is in het Reglement onder artikel 14 het volgende opgenomen:
“10 Het is de zakelijke klant [vzr: de financiële instelling] niet toegestaan om een contract, achterstand, herstelcode en/of bijzonderheidscodering uit CKI te verwijderen, tenzij er sprake is van:
a een onterechte registratie;
b een uitspraak van een rechter of een geschillencommissie als de Geschillencommissie BKR of KiFiD, voor zover de uitspraak strekt tot verwijdering van het contract of aanpassing van de achterstand, herstelcode en/of bijzonderheid”.

2.12.
Bij schrijven van 6 februari 2017 heeft Dynamiet BKR gesommeerd haar uitingen zoals gedaan in het programma Radar in de uitzending van 16 januari 2017, op de website van Radar en op de eigen homepage, te rectificeren. Aan die sommatie heeft BKR geen gehoor gegeven.

2.13.
Op 7 februari 2017 heeft BKR een persbericht doen uitgaan. In dit persbericht is onder meer opgenomen hetgeen hieronder sub I. wordt geciteerd:

I. “Stichting BKR heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat kredietregistraties onterecht verwijderd kunnen worden. Dit borgt de zuiverheid van het wettelijke stelsel van kredietregistratie en is bovendien een duidelijk signaal aan bedrijven die claimen consumenten – tegen betaling van hoge kosten – van hun registratie te kunnen ‘bevrijden’.

Juridische druk
Stichting BKR verzorgt in Nederland het wettelijke stelsel van kredietregistratie. Er zijn bedrijven die claimen dat zij consumenten van hun terechte registratie afkunnen helpen. Hiervoor worden vaak zeer forse bedragen in rekening gebracht bij consumenten die per definitie in een financieel kwetsbare positie verkeren. Geldverstrekkers worden door dergelijke partijen juridisch en anderszins onder druk gezet om terechte registraties tóch te verwijderen. Eerdere signalen die BKR opving, zijn onlangs krachtig bevestigd door het consumentenprogramma Radar waaruit blijkt dat er heel veel klachten van consumenten zijn omdat zij veel geld betalen zonder resultaat.

2.14.
Vorenbedoeld persbericht van BKR bevat voorts de volgende passages:

“ Geschiedvervalsing
Een registratie is objectieve informatie over iemands betalingsverleden. [bestuurder] , bestuurder van stichting BKR, zegt: “Correcte informatie ‘wegpoetsen’ is geschiedvervalsing, waarvan de consument uiteindelijk de dupe wordt. Ook geldverstrekkers moeten kunnen vertrouwen op juiste en volledige informatie voordat zij een krediet of hypotheek aan een consument toekennen”.

Volledig beeld is van maatschappelijk belang
Stichting BKR benadrukt dat kredietregistratie ervoor zorgt dat kredietverstrekkers samen met de
consument een nog betere afweging kunnen maken bij de aanvraag voor een lening. Een toetsing bij BKR is voor kredietverstrekkers een hulpmiddel om die specifieke, individuele afweging te maken of het verantwoord is om krediet te verlenen. Indien kredietregistratie geen correct beeld meer geeft, omdat terechte registraties worden aangepast, kunnen consumenten in financiële problemen raken die mogelijk tot een problematische schuldsituatie leiden.

Mét achterstandsregistratie tóch krediet
De kredietverstrekker heeft de zorgplicht om een volledig beeld te verkrijgen rondom de financiële situatie van de consument. [bestuurder] : “Dit houdt in dat betalingsproblemen in het verleden moeten worden meegewogen, maar in beginsel geen reden ‘op zich’ zijn om geen krediet te verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om bij herstelde achterstanden onder voorwaarden een NHG garantie te verkrijgen”. Andersom kan het ook geen reden zijn om wel krediet te verstrekken, door betalingsproblemen in het verleden niet mee te wegen, enkel en alleen omdat betalingsproblemen ten onrechte niet meer zichtbaar zijn in de kredietregistratie.

Verscherpt toezicht
Gezien het grote maatschappelijke belang, ziet BKR scherp toe op de juistheid van tussentijds aangepaste registraties en/of bijzonderheden. Zo dienen geldverstrekkers vanaf 1 februari een uitgebreide schriftelijke verklaring aan te leveren aan BKR, indien zij menen dat een registratie toch moet worden aangepast of verwijderd.

Consumentenwaarborg
Het kan voorkomen dat consumenten het niet eens zijn met hun registratie. Consumenten kunnen dan contact opnemen met hun kredietverstrekker. Komt de consument er met hen niet uit dan verwijst BKR naar de onafhankelijke en laagdrempelige Geschillencommissie. Uitgebreide informatie en een stappenplan is te vinden in de brochure op de website van BKR (www.bkr.nl)”.

2.15.
Na kennisname van de bezwaren van Dynamiet tegen de passages van de zienswijze van BKR zoals hiervoor geciteerd onder de hoofdletters E., F. en G. heeft BKR op 6 maart 2017 deze zienswijze op de website van Radar op een aantal punten “verduidelijkt”. BKR erkent daarbij dat Dynamiet inderdaad registraties ongedaan heeft gekregen via de rechter, dat bij het in november 2015 bij deze rechtbank gestarte kort geding de vorderingen van BKR niet zijn toegewezen (en dat de voorzieningenrechter in het vonnis van 27 november 2015 niets overweegt over het schetsen van een onjuist beeld door Dynamiet op haar website) en dat de beslissing van 26 november 2015 van de Reclame Code Commissie bij uitspraak van 2 februari 2016 door het College van Beroep in hoger beroep is vernietigd. BKR heeft Radar verzocht de betreffende delen van haar reactie op de website van Radar aan te passen. Op haar eigen website heeft BKR een link naar dit bericht geplaatst.

3
Het geschil

3.1.
Dynamiet vordert – zakelijk weergegeven – BKR te veroordelen
I. om een rectificatie te publiceren op haar website en deze rectificatie ook te doen uitgaan als persbericht;
II. om in een uitzending van Radar dan wel in een reclameblok rondom Radar-uitzendingen een rectificatie te tonen en voor te (laten) lezen;
III. om Radar te verzoeken de reactie op de site van Radar te vervangen door rectificerende teksten als hiervoor onder I. en II. bedoeld en alle verdere correspondentie met Radar terzake aan Dynamiet te verstrekken;
zulks op straffe van een dwangsom per dag dat BKR niet voldoet aan de veroordelingen naar aanleiding van het hiervoor gevorderde onder I en/of II en/of III en met veroordeling van BKR in de met nakosten en wettelijke rente te vermeerderen proceskosten.

3.2.
Daartoe wordt – samengevat – het volgende aangevoerd. BKR heeft zich in de citaten – zoals in het vorenstaande opgenomen onder de hoofdletters A. tot en met I. – misleidend en onjuist uitgelaten over Dynamiet en de dienstverlening die zij aanbiedt, zowel op televisie als op websites. Anders dan BKR publiekelijk doet voorkomen is het – gelet op de door Dynamiet als productie 20 in het geding gebrachte berichten – immers wel degelijk mogelijk om te bewerkstelligen dat kredietverstrekkers terechte registraties uit het CKI (doen) verwijderen. Dynamiet ondervindt schade omdat de consument door de uitlatingen van BKR substantieel minder gebruik maakt van haar dienstverlening. De onjuiste berichtgeving door BKR kwalificeert als onrechtmatige daad. Teneinde verdere schade te voorkomen vordert Dynamiet rectificatie van deze onjuiste berichten. Het door de uitlatingen van BKR in de publieke opinie gerezen beeld van Dynamiet dient zo snel als mogelijk te worden rechtgezet. Dynamiet heeft daarom spoedeisend belang bij haar vorderingen.

3.3.
BKR voert gemotiveerd verweer, dat hierna – voor zover nodig – wordt besproken.
4. De beoordeling van het geschil

4.1.
Dynamiet stelt zich op het standpunt dat als gevolg van uitlatingen van BKR bij de consument sprake kan zijn van een onjuist beeld van Dynamiet en van de kans op succes als met Dynamiet in zee wordt gegaan. Als gevolg daarvan ziet een substantieel aantal potentiële consumenten er van af om Dynamiet in te schakelen. Voorts stelt Dynamiet zich op het standpunt dat het effect van rectificatie groter is naarmate deze in tijd dichter is gelegen bij het moment waarop de betreffende uiting is gedaan. Het voorgaande brengt mee dat Dynamiet spoedeisend belang heeft bij de behandeling van haar vorderingen.

4.2.
In de kern betreft dit geschil de vraag of BKR, door zich te uiten als vorenstaand onder de hoofdletters A. tot en met I. weergegeven, jegens Dynamiet onrechtmatig heeft gehandeld en of als gevolg daarvan aanleiding bestaat om BKR te veroordelen tot rectificatie.

4.3.
Ten aanzien van de in het vorenstaande onder de hoofdletters A. tot en met C. geciteerde uitlatingen van BKR in de uitzending van Radar op 16 januari 2017 wordt als volgt overwogen. In de gewraakte uitlatingen laat BKR-bestuurder [bestuurder] zich in zeer algemene termen uit over een aantal aspecten van de registratie in het CKI. Kern van die uitlatingen betreft het uitgangspunt dat al het in Nederland verleende krediet dient te worden geregistreerd, welk uitgangspunt ook eventuele aan deze kredietverlening verbonden betalingsachterstanden betreft. Daarbij is van belang dat [bestuurder] deze uitlatingen doet in het kader van een uitzending van een televisieprogramma voor consumenten. Tegen die achtergrond kan er enige ruimte bestaan voor de keuze van de bewoordingen van het punt dat de spreker onder de aandacht wil brengen. In het onderhavige geval is de essentie van dit punt gelegen in het uitgangspunt dat alle kredietverlening in Nederland wordt geregistreerd. Of die registratie is terug te voeren op wettelijke verplichtingen is daarbij dan van minder belang, mede gezien de door BKR aangevoerde omstandigheden in het kader van de betreffende uitzending van Radar, inhoudende dat het korte interview met hem in één keer is opgenomen, dat [bestuurder] geen invloed heeft gehad op de selectie van fragmenten en op de redactie van de uitzending en dat er voor hem geen mogelijkheden zijn geweest om uitlatingen te wijzigen of te nuanceren. Voorts is van belang dat [bestuurder] zijn uitlatingen doet zonder in algemene zin of meer in het bijzonder te refereren aan instellingen of bedrijven die daaromtrent een andere visie zijn toegedaan. Een en ander leidt voorshands tot het oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat, zoals Dynamiet lijkt te veronderstellen, BKR met bedoelde uitlatingen specifiek Dynamiet heeft willen treffen.

4.4.
Ten aanzien van de in het vorenstaande onder de hoofdletter D. geciteerde uitlatingen van BKR in haar reactie op de Dynamietzienswijze van 13 januari 2017 wordt als volgt overwogen. Dynamiet stelt zich op het standpunt dat de beschikking van 9 september 2011 van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2011:BQ8097) door BKR misleidend, selectief en onjuist wordt uitgelegd. Dynamiet heeft evenwel nagelaten om te duiden hoe deze uitleg van BKR jegens haar kwalificeert als onrechtmatige daad. Het enkele feit dat er kanttekeningen zouden kunnen worden geplaatst bij de uitleg van BKR is daartoe althans onvoldoende. Het gevorderde ten aanzien van de onder D. geciteerde uitlatingen komt reeds daarom niet voor toewijzing in aanmerking. Daarbij wordt voorts in aanmerking genomen dat een onjuiste uitleg van jurisprudentie niet als vanzelf meebrengt dat die uitleg ook onrechtmatig is.

4.5.
Ten aanzien van de hiervoor onder de hoofdletter E. tot en met G. geciteerde uitlatingen acht de voorzieningenrechter het volgende van belang. Niet in geschil is dat Dynamiet ten behoeve van de uitzending van Radar op 16 januari 2017 is uitgenodigd om in de studio tekst en uitleg te geven omtrent haar werkwijze en dat Dynamiet er voor heeft gekozen aan deze uitnodiging geen gehoor te geven. Zij heeft er in dit verband voor gekozen om op 13 januari 2017 te volstaan met de inzending van haar zienswijze. Ook is niet in geschil dat de presentatrice van Radar in de uitzending van 16 januari 2017 heeft gerefereerd aan de stelling van Dynamiet dat het haar jaarlijks in circa 3000 gevallen lukt om een (volgens Dynamiet in veel gevallen terechte) registratie uit het CKI verwijderd te krijgen en dat Dynamiet door Radar is gevraagd om deze stelling met enige bescheiden te onderbouwen. Daarop heeft Dynamiet Radar inzicht gegeven in een elftal gevallen waaruit zou volgen dat Dynamiet registraties uit het CKI heeft doen verwijderen. Niet door Dynamiet weersproken is de stelling van BKR dat in het overgrote deel daarvan (10 gevallen) evenwel sprake was van technische dan wel formele fouten op grond waarvan er feitelijk geen reden heeft bestaan voor het doen registreren van de betreffende kredietovereenkomst of daarmee verband houdende codes. Met betrekking tot het éne geval waarin de kredietverstrekkende instantie daadwerkelijk op eerste verzoek een registratie heeft verwijderd stelt BKR zich onweersproken op het standpunt dat navraag bij de kredietverstrekker heeft opgeleverd dat het betreffende verzoek op oneigenlijke gronden is ingewilligd, anders gezegd: dat het verzoek eigenlijk had moeten worden afgewezen.

4.6.
Tegen de hiervoor geschetste achtergrond heeft BKR op goede gronden kunnen stellen dat Dynamiet in het kader van de uitzending van Radar op 16 januari 2017 de door haar gestelde hoeveelheid verwijderingen van (volgens Dynamiet: terechte) registraties uit het CKI niet aannemelijk heeft gemaakt. Dat Dynamiet ter onderbouwing van haar reeds op 13 januari 2017 ingenomen stellingen thans in de onderhavige procedure wijst op een hoeveelheid als productie in het geding gebrachte stukken maakt dit niet anders. BKR stelt zich immers gemotiveerd op het standpunt dat zij ten tijde van de gewraakte uitlatingen niet bekend was met die stukken. De enkele niet onderbouwde stelling dat BKR ten tijde van die uitlatingen als beheerder van het CKI bekend had moeten zijn met dergelijke verwijderingen uit het CKI kan Dynamiet daarom niet baten. Met het oog op de uitzending is Dynamiet immers gevraagd om de door haar opgeworpen stellingen over de resultaten van haar werkwijze van de nodige onderbouwing te voorzien. Ondanks het feit dat zij toen al heeft kunnen beschikken over de thans overgelegde stukken, heeft Dynamiet er rondom de uitzinding voor gekozen die onderbouwing niet te geven. Het gaat dan niet aan BKR te verwijten dat zij niet uit eigen beweging met de gestelde hoeveelheid verwijderingen uit het CKI bekend was.

4.7.
Voor het overige is de voorzieningenrechter van oordeel dat BKR met de aanpassing op 6 maart 2017 van haar reactie op de zienswijze van Dynamiet op hoofdlijnen aan de bezwaren van Dynamiet tegemoet is gekomen. Met die aanpassing erkent BKR immers dat Dynamiet daadwerkelijk CKI-registraties ongedaan heeft gekregen, dat de vorderingen van BKR in het kort gedingvonnis van 27 november 2015 niet zijn toegewezen (en dat in dit vonnis niets wordt overwogen over het schetsen van een onjuist beeld door Dynamiet op haar website). Voorts vermeldt BKR in de aanpassing dat de beslissing van 26 november 2015 van de Reclame Code Commissie bij uitspraak van 2 februari 2016 door het College van Beroep in hoger beroep is vernietigd. Met die berichtgeving heeft BKR haar visie op het een en ander publiekelijk bijgesteld en is – voor zover Dynamiet al in haar betoog over onrechtmatige uitlatingen zou kunnen worden gevolgd – met die bijstelling de noodzaak van rectificatie weggenomen. Voor zover Dynamiet nog de mening is toegedaan dat ook de thans door BKR gegeven weergave van voormeld kort gedingvonnis onjuist is, verwijst de voorzieningenrechter naar de laatste volzin van de overwegingen hiervoor over de uitleg door BKR van de beschikking van 9 september 2011 van de Hoge Raad.

4.8.
Ten aanzien van de in het vorenstaande onder de hoofdletter H. geciteerde passage die BKR op 17 januari 2017 naar aanleiding van de uitzending van Radar heeft geplaatst op haar website wordt als volgt overwogen. Dynamiet stelt zich op het standpunt dat BKR onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door in bedoelde passage op te nemen dat ook Radar in de uitzending van 16 januari 2017 waarschuwt voor “bedrijven die tegen hoge betaling beloven uw registratie te verwijderen”. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan Dynamiet in dit betoog echter niet worden gevolgd. Daarbij is allereerst van belang dat Dynamiet niet specifiek als een dergelijk bedrijf wordt geduid en Dynamiet ook hier heeft verzuimd om te onderbouwen hoe en waarom deze uitlating van BKR juist jegens haar kwalificeert als onrechtmatige daad. Voor zover Dynamiet meent dat de betreffende uitlating aldus moet worden begrepen dat BKR met “bedrijven” alleen Dynamiet voor ogen heeft gehad, is dat een interpretatie die daarom voor haar eigen rekening dient te blijven. Ook is van belang dat BKR zich gemotiveerd en door Dynamiet onweersproken op het standpunt stelt dat de betreffende uitlating simpelweg juist is, nu consumentenprogramma’s op de televisie juist proberen de consument te wijzen op risico’s en misstanden en dat een dergelijke waarschuwing (feitelijk slechts een oproep aan de consument om op te passen) al uitgaat van de aandacht die Radar in de uitzending inruimt voor de werkwijze van bedrijven zoals Dynamiet.

4.9.
Ten aanzien van de onder de hoofdletter I. geciteerde passages van het persbericht dat BKR op 7 februari 2017 heeft geplaatst op haar website wordt als volgt overwogen. Met de mededeling dat BKR (als beheerder van het CKI) maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat kredietregistraties onterecht worden verwijderd wijst BKR op de aanscherping van het bepaalde in het Reglement, zoals per 1 februari 2017 doorgevoerd. Met deze uitlating is daarom geen sprake van onrechtmatig handelen jegens Dynamiet. Ook de opmerking dat BKR met die aanscherping een signaal wil doen uitgaan naar bedrijven die consumenten tegen betaling van hun registratie afhelpen kan niet als zodanig worden gekwalificeerd. Dat oordeel treft ook de op zichzelf niet door Dynamiet weersproken passage dat “geldverstrekkers” door dergelijke bedrijven juridisch en anderszins onder druk worden gezet om registraties te verwijderen. Dit is immers – kort gezegd – nu juist het middel dat Dynamiet ten dienste staat in die gevallen waarin zij een consument bijstaat. Dat met deze passages ten onrechte een andere indruk is gewekt is daarom een omstandigheid die BKR niet kan worden tegengeworpen. Voorts wordt in de passage dat in de uitzending van Radar zou zijn opgemerkt dat er klachten zijn over bedrijven die claimen consumenten tegen betaling te kunnen helpen om van hun registratie in het CKI af te komen niet in het bijzonder aan Dynamiet is gerefereerd. Ook hier is daarom niet aannemelijk dat BKR in dit opzicht alleen Dynamiet voor ogen heeft gehad.

4.10.
Gelet op het vorenstaande is niet aannemelijk geworden dat BKR jegens Dynamiet onrechtmatig heeft gehandeld met haar uitlatingen zoals hiervoor geciteerd onder de hoofdletters A. tot en met I. Dit leidt voorshands tot de slotsom dat de vorderingen van Dynamiet (inzake rectificatie) niet voor toewijzing in aanmerking komen.

4.11.
Dynamiet zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert (vgl. HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ 2011/237).

5
De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.
wijst het gevorderde af;

5.2.
veroordeelt Dynamiet in de kosten van deze procedure, tot dusverre aan de zijde van BKR begroot op € 1.434,–, waarvan € 816,– aan salaris advocaat en € 618,– aan griffierecht;

5.3.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.P. van Ham en in het openbaar uitgesproken
op 24 maart 2017.